Skip to content

Sensorisch profiel opmaken

Reageert jouw kind overgevoelig of juist echt onder gevoelig op prikkels?  waardoor het voor jouw kind soms moeilijk kan zijn om zich bijv. op drukke plaatsen te begeven, bepaalde kledingstukken te dragen, zijn handen vuil te maken, stil te blijven zitten, geknuffeld te worden, enz…

Een prikkelprofiel of sensorisch profiel geeft inzicht in de manier waarop jouw kind  prikkels verwerkt en hoe sterk jouw kind op verschillende prikkels reageert.

Wat doet een sensorisch profiel?

  • in kaart brengen van aandachtspunten in prikkelverwerking
  • hulpmiddelen aanreiken voor de ondersteuning van jouw kind
  • geeft je als ouder en school inzichten voor gerichte ondersteuning 
sensorisch profiel

Hoe gaat dit in zijn werk?

1. Jullie maken een afspraak via deze link.

2. Na ontvangst van jullie afspraak stuur ik de vragenlijst door met alle nodige informatie om deze thuis in te kunnen vullen. 

3. We plannen meteen een datum in om de ingevulde vragenlijst te overlopen en te bespreken.

4. We overlopen samen de vragenlijst in de Wei praktijk om eventuele aanvullingen of misverstanden te verhelpen. 

5. Ik stel tegen onze volgende afspraak het prikkelprofiel op + een evaluatie met handvaten die jullie kunnen gebruiken. 

6. We bespreken in Wei het uiteindelijke prikkelprofiel en de handvaten op maat van jullie kind waarmee jullie meteen de slag kunnen.

Kostprijs

Kostprijs prikkelprofiel opstellen: 

  • intake = overlopen van de ingevulde vragenlijst 
  • prikkelprofiel opstellen + evaluatie met handvaten 
  • eindgesprek met opgesteld prikkelprofiel dat jullie mee naar huis krijgen + handvaten op maat van jullie kind. 

€179

sensorisch profiel foto